Föregående lektion Gör klar och fortsätt  

  20. Uppdatera WordPress teman och tillägg

Lektionsinnehållet är låst
om du redan är anmäld, måste du logga in.
Anmäl dig till kursen för att låsa upp